Informarea asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ (Transparenţă decizională)