Publicarea altor documente care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică