ACTELE ADMINISTRATIVE EMISE DE PRIMAR, dispoziţii cu caracter normativ