Goghezu Constantin-Valeriu
Viceprimar cu atribuții de Primar