MINUTE - Şedinţe - Consiliul Local al UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE